nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng HBO 12/9/2019

Lịch phát sóng HBO 12/9/2019
00:15:00BALLERS S503 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 503
00:45:00KILLER HIGH
02:10:00THE NEGOTIATOR : NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT
04:25:00YOUR HIGHNESS : THƯA HOÀNG TỬ
06:00:00U.S. MARSHALS : CẢNH SÁT TƯ PHÁP MỸ
08:10:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
09:50:00HELLBOY
11:50:00SIBERIA
13:40:00YOUNG ADULT : TRƯỞNG THÀNH
15:10:00HUGO : CHÚ BÉ HUGO
17:15:00RANGO (2011) : RANGO
19:00:00JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
21:00:00HITMAN: AGENT 47
22:35:00IT : GÃ HỀ MA QUÁI
Lịch phát sóng HBO 12/9/2019