26 September, 2020

Lịch phát sóng HBO 12/8/2020

00:45:00 PERRY MASON S1 : PERRY MASON 108
02:15:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2
05:00:00 THE SIEGE : CUỘC VÂY HÃM
06:55:00 FINDING NEMO : ĐI TÌM NEMO
08:35:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 122
09:00:00 JT LEROY
10:50:00 CHAPPIE
12:45:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
15:25:00 MADAGASCAR : MADAGASCA
16:50:00 ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT : KỈ BĂNG HÀ: LỤC ĐỊA TRÔI DẠT
18:20:00 FLIPPED : PHẢI LÒNG
19:50:00 CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
22:00:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2