nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng HBO 12/8/2018

Lịch phát sóng HBO 12/8/2018
 • 00:55:00OUIJA: ORIGIN OF EVIL : BẢNG CẦU CƠ: CỘI NGUỒN XẤU XA
 • 02:35:00WHEN THE BOUGH BREAKS (2016) : KHI CÀNH ĐÃ GÃY
 • 04:20:00UNIVERSAL SOLDIER
 • 06:00:00DADDY DAY CAMP : TRẠI HÈ CỦA BỐ
 • 07:25:00FAILURE TO LAUNCH : KHÔNG THỂ KHỞI HÀNH
 • 09:00:00SHARP OBJECTS S106 : VẬT SẮC 106
 • 10:00:00BALLERS S401 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 401
 • 10:30:00INSECURE S301 : BẤP BÊNH 301
 • 11:00:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
 • 12:50:00SAME KIND OF DIFFERENT AS ME
 • 14:50:00MAID IN MANHATTAN : CÔ HẦU PHÒNG Ở MANHATTAN
 • 16:30:00THE GAME PLAN : KẾ HOẠCH THI ĐẤU
 • 18:20:00LA LA LAND : XỨ SỞ MỘNG MƠ
 • 20:25:00ELEKTRA
 • 22:00:00SHARP OBJECTS S106 : VẬT SẮC 106
 • 23:00:00BALLERS S401 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 401
 • 23:30:00INSECURE S301 : BẤP BÊNH 301
Lịch phát sóng HBO 12/8/2018