12:41 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng HBO 12/7/2021

Lịch phát sóng HBO 12/7/2021

02:30:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
04:25:00 BOOKSMART : MỌT SÁCH
06:00:00 ONCE : MỘT THỜI
07:25:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ PHẦN 2
09:00:00 THE WHITE LOTUS S1
10:00:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
12:10:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 109
12:55:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 110
13:40:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
15:20:00 BABEL : THÁP BABEL
17:35:00 FLIGHT : CHUYẾN BAY
19:50:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
22:00:00 THE WHITE LOTUS S1
23:00:00 DOCTOR SLEEP : BÁC SĨ GIẤC NGỦ
Lịch phát sóng HBO 12/7/2021