17 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 12/3/2021

Lịch phát sóng HBO 12/3/2021

00:40:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
03:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 901
03:55:00 THE WOLF HOUR : NỬA ĐÊM VỀ SÁNG
05:35:00 LIKE CRAZY : CUỒNG SI
07:05:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
08:55:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
10:50:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
12:25:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 901
12:55:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
14:25:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
16:40:00 HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE : HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI
19:10:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
21:00:00 POKEMON DETECTIVE PIKACHU : POKEMON: THÁM TỬ PIKACHU
22:45:00 GEMINI MAN : SÁT THỦ SONG TỬ

 

Lịch phát sóng HBO 12/3/2021