nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng HBO 12/10/2019

Lịch phát sóng HBO 12/10/2019
00:00:00THE FIRST PURGE : CUỘC THANH TRỪNG ĐẦU TIÊN
01:35:00CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
03:55:00BETWEEN WORLDS : GIỮA CÁC THẾ GIỚI
05:20:00THE DARJEELING LIMITED : CHUYẾN TÀU DARJEELING LIMITED
06:50:00INSTANT FAMILY : PHÚT CHỐC THÀNH GIA ĐÌNH
08:45:00BLOOD DIAMOND : KIM CƯƠNG MÁU
11:05:00THE BOOK OF LIFE : QUYỂN SÁCH CUỘC SỐNG
12:40:00THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
15:05:00FINDING DORY : ĐI TÌM DORY
16:40:00CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
19:00:00JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
21:00:00MORTAL ENGINES : CỖ MÁY TỬ THẦN
23:05:00CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR : ĐỘI TRƯỞNG MỸ: NỘI CHIẾN
Lịch phát sóng HBO 12/10/2019