nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng HBO 12/1/2018

Lịch phát sóng HBO 12/1/2018
01:00I STILL KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER : TA VẪN BIẾT HÈ NĂM NGOÁI MI LÀM GÌ
02:40SOAPDISH : PHIM NHIỀU TẬP
04:15JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER : JUSTIN BIEBER: ĐỪNG NÓI KHÔNG BAO GIỜ
06:00THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
07:45A WALK IN THE WOODS : CHUYẾN DẠO CHƠI TRONG RỪNG
09:30ROMY AND MICHELE’S HIGH SCHOOL REUNION : BUỔI HỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CỦA ROMY VÀ MICHELE
11:00GLADIATOR : ĐẤU SĨ
13:35ANNAPOLIS
15:20ELLA ENCHANTED
16:55JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER : JUSTIN BIEBER: ĐỪNG NÓI KHÔNG BAO GIỜ
18:40HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
21:00AVENGERS: AGE OF ULTRON : NHỮNG KẺ BÁO THÙ: THỜI ĐẠI ULTRON
23:20THE GREAT WALL : VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

 

Lịch phát sóng HBO 12/1/2018