5:24 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng HBO 11/9/2021

Lịch phát sóng HBO 11/9/2021

02:15:00 ZOMBIELAND: DOUBLE TAP : VÙNG ĐẤT THÂY MA: CÚ BẮN ĐÚP
03:50:00 BUDDY GAMES : GIẢI ĐẤU BẠN BÈ
05:25:00 YOU’VE GOT MAIL : BẠN CÓ THƯ
07:20:00 IMAGINE THAT : TƯỞNG TƯỢNG MÀ XEM
09:05:00 SHREK THE THIRD : SHREK III
10:35:00 BRIDGET JONES’S BABY : EM BÉ CỦA TIỂU THƯ JONES
12:35:00 RED
14:25:00 DOLITTLE
16:05:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
18:15:00 ROALD DAHL’S THE WITCHES
19:55:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
22:00:00 FREAKY : QUÁI ĐẢN
23:40:00 ZOMBIELAND: DOUBLE TAP : VÙNG ĐẤT THÂY MA: CÚ BẮN ĐÚP
Lịch phát sóng HBO 11/9/2021