24 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 11/8/2020

00:10:00 THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE : CHẠNG VẠNG: NHẬT THỰC
02:15:00 A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
04:40:00 SORRY TO BOTHER YOU : XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN
06:25:00 ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT : KỈ BĂNG HÀ: LỤC ĐỊA TRÔI DẠT
07:50:00 TRIAL BY FIRE : THỬ THÁCH TRONG LỬA DỮ
09:55:00 THE BRIDGE S2 : CÂY CẦU 209
10:55:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
12:25:00 THE GRAND BUDAPEST HOTEL : KHÁCH SẠN GRAND BUDAPEST
14:05:00 NEVER BEEN KISSED : CHƯA TỪNG ĐƯỢC HÔN
15:50:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 123
16:15:00 SMALLFOOT : CHÂN NHỎ
17:50:00 NANCY DREW AND THE HIDDEN STAIRCASE : NANCY DREW VÀ CẦU THANG BÍ MẬT
19:20:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
22:00:00 I MAY DESTROY YOU S1 : TÔI CÓ LẼ SẼ HỦY HOẠI ANH 110
22:30:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI