8:36 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng HBO 11/7/2021

Lịch phát sóng HBO 11/7/2021

00:45:00 BOMBSHELL : QUẢ BOM BÊ BỐI
02:25:00 SUPERINTELLIGENCE : SIÊU TRÍ TUỆ
04:10:00 DAREDEVIL
05:50:00 AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
07:20:00 MUST LOVE DOGS : PHẢI YÊU THÍCH CHÓ
08:55:00 ONCE : MỘT THỜI
10:20:00 NIM’S ISLAND : HÒN ĐẢO CỦA NIM
11:55:00 INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
14:20:00 RUN (2020)
15:45:00 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA
17:50:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ PHẦN 2
19:25:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 109
21:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 110
22:30:00 MIDWAY
Lịch phát sóng HBO 11/7/2021