25 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 11/7/2020

01:35:00 THE RING TWO : VÒNG TRÒN TỬ THẦN – PHẦN II
03:25:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
06:00:00 THE INTERN : THỰC TẬP SINH
08:00:00 DISNEY’S THE KID : ĐỨA TRẺ
09:40:00 NEVER BEEN KISSED : CHƯA TỪNG ĐƯỢC HÔN
11:30:00 TAG : TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT
13:10:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER : LARA CROFT: KẺ CƯỚP MỘ
14:50:00 CARS 3 : THẾ GIỚI XE HƠI PHẦN 3
16:30:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
18:50:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
21:00:00 A SCORE TO SETTLE
22:45:00 THE HEAD S1 : CÁI ĐẦU 105
23:45:00 HELLBOY (2019)