nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng HBO 11/5/2019

Lịch phát sóng HBO 11/5/2019
00:50:00ACTS OF VIOLENCE (2018) : HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC (2018)
02:20:00THE BIG SHORT : VỤ BÁN KHỐNG LỊCH SỬ
04:25:00UNFORGETTABLE (2017) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (2017)
06:00:00FATHER FIGURES : HÌNH BÓNG NGƯỜI CHA
07:50:00THE ODD LIFE OF TIMOTHY GREEN : MẢNH ĐỜI KÌ LẠI CỦA TIMOTHY GREEN
09:35:00GRUDGE MATCH : TRẬN ĐẤU PHỤC HẬN
11:25:00EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
13:10:0012 STRONG : 12 CHIẾN BÌNH QUẢ CẢM
15:15:00STEP UP : VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ
17:00:00STAR TREK (2009) : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
19:05:00KONG: SKULL ISLAND : KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
21:00:00MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
22:50:00GAME OF THRONES S804 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 804
Lịch phát sóng HBO 11/5/2019