13 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 11/4/2021

Lịch phát sóng HBO 11/4/2021

01:00:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
02:50:00 MEMOIRS OF A GEISHA : HỒI ỨC CỦA MỘT GEISHA
05:15:00 THE SUN IS ALSO A STAR
07:00:00 SCOOBY-DOO! AND THE CURSE OF THE 13TH GHOST : SCOOBY-DOO! VÀ LỜI NGUYỀN CỦA CON QUỶ THỨ 13
08:20:00 SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
09:50:00 EMMA.
11:50:00 PRIEST (2011) : GIÁO SĨ
13:20:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
15:45:00 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME : NGƯỜI NHỆN: XA NHÀ
17:50:00 THE LEGO MOVIE : THẾ GIỚI LEGO
19:30:00 TROLLS WORLD TOUR
21:00:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
23:05:00 BEN-HUR (2016)
Lịch phát sóng HBO 11/4/2021