nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng HBO 11/10/2019

Lịch phát sóng HBO 11/10/2019
00:00:00THE TEENAGE PSYCHIC S202: 通靈少女 2 : THIẾU NỮ NGOẠI CẢM 202
00:45:00SAVING PRIVATE RYAN : GIẢI CỨU BINH NHÌ RYAN
03:35:00THE FIRST PURGE : CUỘC THANH TRỪNG ĐẦU TIÊN
05:10:00ANGUS, THONGS AND PERFECT SNOGGING : ANGUS, QUẦN DÂY VÀ NỤ HÔN HOÀN HẢO
06:50:00DAPHNE & VELMA : DAPHNE VÀ VELMA
08:05:00MEGAMIND : BỘ ÓC SIÊU PHÀM
09:40:00VICTORIA & ABDUL : VICTORIA VÀ ABDUL
11:30:0012 STRONG : 12 CHIẾN BÌNH QUẢ CẢM
13:40:00A STAR IS BORN : NGÔI SAO MỚI RẠNG
15:50:00DIVORCE S302 : LI HÔN 302
16:15:00THE ADVENTURES OF TINTIN : NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA TINTIN
18:00:00INSIDE OUT : NHỮNG MẢNH GHÉP CẢM XÚC
19:35:00THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
22:00:00JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
Lịch phát sóng HBO 11/10/2019