nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng HBO 11/1/2018

Lịch phát sóng HBO 11/1/2018
00:45MR 3000 : ANH CHÀNG 3000
02:25LOSING ISAIAH : ĐÁNH MẤT ISAIAH
04:10COUPLES RETREAT : KÌ NGHỈ CHO CẶP ĐÔI
06:00MOUSEHUNT : SẮN CHUỘT
07:35LOUIS & LUCA AND THE SNOW MACHINE
08:50THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
10:35THE LIGHT BETWEEN OCEANS
12:50BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
15:05INVICTUS : BẤT KHUẤT
17:15DUPLICITY : TRÒ CHƠI HAI MẶT
19:20FROZEN (2013) : NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ
21:00GLADIATOR : ĐẤU SĨ
23:30HELLO, MY NAME IS DORIS : XIN CHÀO, TÔI LÀ DORIS

 

Lịch phát sóng HBO 11/1/2018