nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng HBO 10/9/2017

Lịch phát sóng HBO 10/9/2017
00:40MASTER OF THE DRUNKEN FIST: BEGGAR SO : ĐẠI HIỆP TÚY QUYỀN: TÔ KHẤT NHI
02:20HAIL, CAESAR! : CAESAR VẠN TUẾ!
04:05BY THE SEA : BÊN BỜ BIỂN
06:00U-571 : TÀU NGẦM U-571
07:55POCAHONTAS
09:20STEVE JOBS
11:20ANNAPOLIS
13:00INFERNO (2016) : HỎA NGỤC
15:00HANCOCK : HANCOOK
16:30THE TALE OF DESPEREAUX : CHUYỆN KỂ VỀ DESPEREAUX
18:05SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
19:35THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC NÔNG
21:00OUIJA: ORIGIN OF EVIL : BẢNG CẦU CƠ: CỘI NGUỒN XẤU XA
22:35HAIL, CAESAR! : CAESAR VẠN TUẾ!

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 10/9/2017