nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng HBO 10/8/2019

Lịch phát sóng HBO 10/8/2019
01:00:00GODZILLA (1998)
03:15:00FINAL DESTINATION 3 : ĐÍCH CUỐI PHẦN 3
04:45:00THE SHAGGY DOG : CHÚ CHÓ SHAGGY
06:25:00FAILURE TO LAUNCH : KHÔNG THỂ KHỞI HÀNH
08:00:00MEN IN BLACK 3 : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 3
09:45:00HOW TO TRAIN YOUR DRAGON : BÍ KÍP LUYỆN RỒNG
11:20:00MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THỈ: HẬU QUẢ
13:45:00BACKTRACE : TRUY NGƯỢC
15:20:00CRAZY RICH ASIANS
17:20:00ZOOTOPIA : THÀNH PHỐ ZOOTOPIA
19:10:00PACIFIC RIM: UPRISING : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG: NỔI DẬY
21:00:00MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
22:45:00SKYSCRAPER : TÒA NHÀ CHỌC TRỜI
Lịch phát sóng HBO 10/8/2019