26 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 10/7/2020

00:10:00 CRAWL : BÒ LẾT
01:20:00 THE RING : VÒNG TRÒN TỬ THẦN
03:20:00 PAPILLON (2017)
05:30:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 119
06:00:00 42 : SỐ 42
08:05:00 PARENTAL GUIDANCE : CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNH
09:50:00 THOR
11:45:00 X2: X-MEN UNITED : DỊ NHÂN PHẦN 2
13:55:00 WELCOME TO MARWEN : CHÀO MỪNG ĐẾN MARWEN
15:50:00 SHREK FOREVER AFTER : SHREK HẠNH PHÚC MÃI MÃI
17:20:00 THE INTERN : THỰC TẬP SINH
19:20:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER : LARA CROFT: KẺ CƯỚP MỘ
21:00:00 THE HEAD S1 : CÁI ĐẦU 105
22:00:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH