12 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 10/4/2021

Lịch phát sóng HBO 10/4/2021

02:55:00 THE SILENCE OF THE LAMBS : SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU
04:55:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
06:25:00 RAIN MAN : NGƯỜI MƯA
08:35:00 RISE OF THE GUARDIANS : SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC VỆ THẦN
10:15:00 THE SUN IS ALSO A STAR
12:00:00 THE RHYTHM SECTION : NHỊP ĐIỆU BÁO THÙ
13:45:00 MIDWAY
16:00:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
17:25:00 SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
18:55:00 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME : NGƯỜI NHỆN: XA NHÀ
21:00:00 EMMA.
23:00:00 THE INVISIBLE MAN (2020) : NGƯỜI TÀNG HÌNH (2020)
Lịch phát sóng HBO 10/4/2021