12 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 10/3/2021

Lịch phát sóng HBO 10/3/2021

00:55:00 SHUTTER : MÀN TRẬP
02:20:00 IN TIME : KỊP THỜI
04:10:00 LOVE ACTUALLY : YÊU THỰC SỰ
06:20:00 WEDDING MARCH 5: MY BOYFRIEND’S BACK : HÀNH KHÚC ĐÁM CƯỚI PHẦN 5: BẠN TRAI TÔI ĐÃ TRỞ LẠI
07:45:00 RICHARD JEWELL
09:55:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
11:45:00 TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
13:40:00 CHARM CITY KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA CHARM CITY
15:40:00 ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT: CHUYẾN RONG RUỔI
17:10:00 ASSAULT ON PRECINCT 13 : TẤN CÔNG ĐỒN CẢNH SÁT SỐ 13
18:55:00 BEN-HUR (2016)
21:00:00 THE WAY BACK
22:50:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
Lịch phát sóng HBO 10/3/2021