1 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 10/2/2021

Lịch phát sóng HBO 10/2/2021

00:15:00 THE MUSTANG : NGỰA MUSTANG
00:50:00 HOLLYWOOD ON SET : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 896
02:20:00 THE RING : VÒNG TRÒN TỬ THẦN
04:10:00 THE RING TWO : VÒNG TRÒN TỬ THẦN – PHẦN II
06:00:00 YOU’VE GOT MAIL : BẠN CÓ THƯ
07:55:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
09:25:00 BATMAN: HUSH : NGƯỜI DƠI: IM LẶNG
10:45:00 THE KITCHEN : KHU KITCHEN
12:25:00 LIKE CRAZY : CUỒNG SI
13:55:00 THE GOOD LIAR : KẺ DỐI TRÁ ĐẠI TÀI
15:40:00 THE GUILT TRIP : CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ
17:15:00 THE INTERN : THỰC TẬP SINH
19:15:00 WANTED : TRUY NÃ
21:00:00 UNPREGNANT
22:40:00 300: RISE OF AN EMPIRE : 300: ĐẾ CHẾ TRỖI DẬY
Lịch phát sóng HBO 10/2/2021