25 February, 2021

Lịch phát sóng HBO 10/1/2021

Lịch phát sóng HBO 10/1/2021

00:10:00 LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
02:30:00 THE SOCIAL NETWORK : MẠNG XÃ HỘI
04:30:00 LITTLE : TRỞ THÀNH TRẺ CON
06:20:00 THE SECRET LIFE OF PETS 2 : ĐỜI SỐNG BÍ MẬT CỦA THÚ CƯNG PHẦN 2
07:45:00 BAD BOYS (1995) : NHỮNG CẬU BÉ HƯ (1995)
09:35:00 BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ II
11:55:00 COLD BLOOD LEGACY : DI SẢN CỦA KẺ MÁU LẠNH
13:25:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
15:05:00 RICHARD JEWELL
17:15:00 MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
19:00:00 1917
21:00:00 ADVENTURE OF THE RING S1 : CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHIẾC NHẪN 106
21:50:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
Lịch phát sóng HBO 10/1/2021