nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng HBO 10/1/2018

Lịch phát sóng HBO 10/1/2018
00:35BASIC INSTINCT : BẢN NĂNG GỐC
02:30BECOMING WARREN BUFFETT : TRỞ THÀNH WARREN BUFFETT
04:00TIMELINE : DÒNG THỜI GIAN
06:00THE PERFECT SCORE : ĐIỂM SỐ HOÀN HẢO
07:30HARD TARGET : MỤC TIÊU KHÓ DIỆT
09:10DINOSAUR : KHỦNG LONG
10:30DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
11:50JFK
14:55THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
16:40STEVE JOBS: THE MAN IN THE MACHINE : STEVE JOBS: TRỤ CỘT TRONG GUỒNG MÁY
18:50INVICTUS : BẤT KHUẤT
21:00THE FOREST : KHU RỪNG
22:35THE LIGHT BETWEEN OCEANS

 

Lịch phát sóng HBO 10/1/2018