17 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 1/9/2020

Lịch phát sóng HBO 1/9/2020

00:35:00 FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL : BỐN ĐÁM CƯỚI VÀ MỘT ĐÁM MA
06:00:00 KILL CHAIN : CHUỖI GIẾT CHÓC
07:30:00 MAN ON FIRE : CUỒNG NỘ
09:55:00 BELLEVILLE COP : CẢNH SÁT BELLEVILLE
11:45:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
13:40:00 SECOND ACT : LÀM LẠI CUỘC ĐỜI
15:20:00 MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
17:30:00 SMALLFOOT : CHÂN NHỎ
19:10:00 UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
21:00:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
22:35:00 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
Lịch phát sóng HBO 1/9/2020