nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng HBO 1/9/2019

Lịch phát sóng HBO 1/9/2019
01:05:00MEN IN BLACK 3 : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 3
02:50:00RESIDENT EVIL : VÙNG ĐẤT MA QUÁI
04:25:00PARANORMAL ACTIVITY 2 : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN PHẦN 2
06:00:00ADDAMS FAMILY VALUES : NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG CỦA GIA ĐÌNH ADDAMS
07:35:00DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
09:35:00OVER THE HEDGE : BÊN KIA HÀNG RÀO
11:00:00UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
12:50:00A STAR IS BORN : NGÔI SAO MỚI RẠNG
15:05:00THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: HOÀNG TỬ CASPIAN
17:30:00SHREK FOREVER AFTER : SHREK HẠNH PHÚC MÃI MÃI
19:00:00JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
21:00:00THE NUN : ÁC QUỶ MA SƠ
22:35:00RESIDENT EVIL : VÙNG ĐẤT MA QUÁI
Lịch phát sóng HBO 1/9/2019