1:09 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng HBO 1/8/2021

Lịch phát sóng HBO 1/8/2021

02:25:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
03:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 921
04:20:00 THE SUN IS ALSO A STAR : MẶT TRỜI CŨNG LÀ MỘT VÌ SAO
10:25:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
12:20:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
14:25:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
15:55:00 DESPICABLE ME 2 : TÔI TI TIỆN 2
17:30:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA PHẦN 3: KÌ NGHỈ CỦA QUÁI VẬT
19:05:00 KONG: SKULL ISLAND : KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 115
21:50:00 FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 6
23:55:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
Lịch phát sóng HBO 1/8/2021