13 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 1/8/2020

Lịch phát sóng HBO 1/8/2020

00:40:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
06:00:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 122
06:30:00 MUST LOVE DOGS : PHẢI YÊU THÍCH CHÓ
08:05:00 NANCY DREW AND THE HIDDEN STAIRCASE : NANCY DREW VÀ CẦU THANG BÍ MẬT
09:35:00 THE PRESTIGE : MÀN CAO TRÀO
11:45:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
14:00:00 HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE : HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI
16:30:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
18:50:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
21:00:00 ANNA
23:00:00 300: RISE OF AN EMPIRE : 300: ĐẾ CHẾ TRỖI DẬY
Lịch phát sóng HBO 1/8/2020