10:11 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng HBO 1/7/2021

Lịch phát sóng HBO 1/7/2021

02:35:00 SPIDER IN THE WEB : NHỆN TRONG MẠNG
04:25:00 THE MUSTANG : NGỰA MUSTANG
05:00:00 FASTER : NHANH HƠN
06:00:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
07:50:00 A BEAUTIFUL MIND : MỘT TÂM HỒN ĐẸP
10:00:00 IDENTITY THIEF : KẺ CẮP DANH TÍNH
11:50:00 RED
13:40:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
15:35:00 WISH UPON A UNICORN : ĐIỀU ƯỚC KÌ LÂN
17:05:00 BIG MIRACLE : PHÉP MÀU KÌ DIỆU
18:50:00 JACK REACHER
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 105
21:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 106
22:35:00 BOHEMIAN RHAPSODY
Lịch phát sóng HBO 1/7/2021