2 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 1/2/2021

Lịch phát sóng HBO 1/2/2021

00:20:00 ELEKTRA
06:00:00 MEET THE FOCKERS : GẶP GỠ GIA ĐÌNH FOCKER
07:55:00 LITTLE FOCKERS : CÁC NHÓC NHÀ FOCKER
09:30:00 THE NOTEBOOK : CUỐN SỔ TAY
11:30:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
13:40:00 THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
15:45:00 IMAGINE THAT : TƯỞNG TƯỢNG MÀ XEM
17:35:00 YOU’VE GOT MAIL : BẠN CÓ THƯ
19:30:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
21:00:00 STATE OF MIND
22:45:00 NINJA ASSASSIN : SÁT THỦ NINJA
Lịch phát sóng HBO 1/2/2021