30 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 1/11/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
02:15 THE RING
04:10 THE RING TWO
06:00 A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON
07:25 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1
09:45 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2
11:55 TROY
14:35 SPIDER-MAN
16:35 SPIDER-MAN 2
18:45 SPIDER-MAN 3
21:00 AQUAMAN
23:20 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM