10:45 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng HBO 1/10/2021

Lịch phát sóng HBO 1/10/2021

02:10:00 THE WEATHER MAN : NGƯỜI DỰ BÁO THỜI TIẾT
03:50:00 THE CONJURING 2 : GỌI HỒN PHẦN 2
06:00:00 BABE: PIG IN THE CITY : BABE: CHÚ LỢN TRONG THÀNH PHỐ
07:35:00 MIGHTY OAK : OAK PHI THƯỜNG
09:15:00 SUPERMAN RETURNS : SIÊU NHÂN TRỞ LẠI
11:50:00 KONG: SKULL ISLAND : KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
13:45:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
15:35:00 REVOLUTIONARY ROAD : ĐƯỜNG REVOLUTIONARY
17:30:00 ALOHA : XIN CHÀO
19:10:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
21:00:00 ROALD DAHL’S THE WITCHES
22:40:00 TRAFFICKERS: INSIDE THE GOLDEN TRIANGLE S1 : NHỮNG KẺ BUÔN LẬU: BÊN TRONG TAM GIÁC VÀNG 102
23:25:00 THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
Lịch phát sóng HBO 1/10/2021