1 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 1/10/2020

02:25:00 THE SIEGE : CUỘC VÂY HÃM
04:20:00 THE FINAL CUT
06:00:00 BEOWULF
07:55:00 A VIGILANTE : NỮ HIỆP
09:25:00 SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN PHẦN III
11:40:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
13:30:00 SHOOTER : XẠ THỦ
15:35:00 RAIN MAN : NGƯỜI MƯA
17:45:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
19:10:00 BUMBLEBEE
21:00:00 DREAM RAIDER S1 : ĐỘI ĐIỀU TRA GIẤC MƠ 107
21:50:00 CRAZY RICH ASIANS : GIỚI SIÊU GIÀU CHÂU Á
23:50:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1