1 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 1/1/2021

Lịch phát sóng HBO 1/1/2021

01:25:00 SEX AND THE CITY: THE MOVIE
03:50:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
06:00:00 THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON : TRƯỜNG HỢP LẠ LÙNG CỦA BENJAMIN BUTTON
08:45:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
10:45:00 FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW : NHANH VÀ NGUY HIỂM: HOBBS & SHAW
13:00:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
15:20:00 THE EMOJI MOVIE : BỘ PHIM VỀ BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC
16:45:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
18:55:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
21:00:00 FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 6
23:10:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
Lịch phát sóng HBO 1/1/2021