26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng FoxSports 9/1/2021

Lịch phát sóng FoxSports 9/1/2021

01:00:00 AFC Champions League 2020
03:00:00 UFC Main Event : UFC 118
04:00:00 Derby City Classic 2020
05:30:00 Generation Gap
06:00:00 The John Dykes Show
06:30:00 UFC Fight Camp 2021
07:00:00 AFC Champions League 2020
08:00:00 UFC Fight Night : Smith Vs. Rakic
10:00:00 Generation Gap
10:30:00 FOX Sports LIVE
11:00:00 ESPN FC 2021
11:30:00 The John Dykes Show
12:00:00 UFC Fight Camp 2021
12:30:00 F1 Classics
14:00:00 F1 Classics
15:30:00 ESPN FC 2021
16:00:00 AFC Champions League
17:00:00 AFC Champions League
18:00:00 The John Dykes Show
18:30:00 ESPN FC 2021
19:00:00 UFC Reloaded : UFC 246
21:30:00 ESPN FC 2021
22:00:00 UFC Reloaded : UFC 249 Ferguson Vs. Gaethje
Lịch phát sóng FoxSports 9/1/2021