28 November, 2020

Lịch phát sóng FoxSports 24/11/2020

01:00:00 The John Dykes Show
02:00:00 European Tramdriver Championship
03:00:00 UFC 255 Prelims :
06:00:00 The John Dykes Show
07:00:00 AFC Champions League
09:00:00 European Tramdriver Championship
10:00:00 Golden Tee World Championship 2019
10:30:00 Classic Tetris World Championship 2018
11:00:00 ESPN FC
11:30:00 SportsCenter
11:45:00 The John Dykes Show
12:45:00 SportsCenter
13:00:00 AFC Champions League
15:00:00 ESPN FC
15:30:00 SportsCenter
15:45:00 Moxie Games 3
17:15:00 The John Dykes Show
18:15:00 SportsCenter
18:30:00 ESPN FC
19:00:00 2 Wheels
19:30:00 FOX Sports LIVE
20:00:00 AFC Champions League
21:00:00 2 Wheels
21:30:00 ESPN FC
22:00:00 UFC 255 Prelims :