20 January, 2021

Lịch phát sóng FoxSports 20/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 Auto Racing Formula 1 Aramco Spanish Grand Prix 2020 – Highlights
01:00 Soccer The John Dykes Show
01:30 Soccer AFC Champions League 2020
02:30 Magazine FOX Sports LIVE
03:00 Martial Arts UFC Epics : UFC 147 Silva Vs. Franklin II
06:00 Soccer The John Dykes Show
06:30 Motor Cycle Racing 2 Wheels
07:00 Soccer AFC Champions League 2020
09:00 Martial Arts UFC
10:00 Martial Arts UFC
11:00 Sports News ESPN FC
11:30 Sports News SportsCenter
11:45 Soccer The John Dykes Show
12:15 Motor Cycle Racing 2 Wheels
12:45 Sports News SportsCenter
13:00 Soccer AFC Champions League 2020
15:00 Sports News ESPN FC
15:30 Sports News SportsCenter
15:45 Magazine ESPN 30 For 30 The Good The Bad And The Hungry
17:15 Motor Cycle Racing MotoGP : Hghlights – Myworld Motorrad Grand Prix Of Austria
18:15 Soccer The John Dykes Show
18:45 Sports News SportsCenter
19:00 Auto Racing Formula 1 Aramco Spanish Grand Prix 2020 : Race Review
19:30 Sports News ESPN FC
20:00 Motor Cycle Racing MotoGP : Hghlights – Myworld Motorrad Grand Prix Of Austria
21:00 Magazine Generation Gap
21:30 Sports News ESPN FC
22:00 Martial Arts UFC 252 Prelims : Miocic Vs. Cormier 3