21 September, 2020

Lịch phát sóng FoxSports 18/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:30 Soccer AFC Champions League 2020
02:30 Motor Cycle Racing MotoGP : Qualifying – Myworld Motorrad Grand Prix Of Austria
04:00 Motor Cycle Racing MotoGP : Races – Myworld Motorrad Grand Prix Of Austria
06:00 Soccer The John Dykes Show
06:30 Magazine FOX Sports LIVE
07:00 Soccer AFC Champions League 2020
08:00 Motor Cycle Racing FIM Motocross World Championship 2020 : Race 1
09:30 Motor Cycle Racing FIM Motocross World Championship 2020 : Race 2
11:00 Sports News ESPN FC
11:30 Sports News SportsCenter
11:45 Soccer The John Dykes Show
12:15 Magazine FOX Sports LIVE
12:45 Sports News SportsCenter
13:00 Soccer AFC Champions League 2020
15:00 Sports News ESPN FC
15:30 Sports News SportsCenter
15:45 Martial Arts UFC 252 Prelims : Miocic Vs. Cormier 3
18:15 Soccer The John Dykes Show
18:45 Sports News SportsCenter
19:00 Motor Cycle Racing 2 Wheels
19:30 Sports News ESPN FC
20:00 Martial Arts UFC Unleashed
21:00 Motor Cycle Racing 2 Wheels
21:30 Sports News ESPN FC
22:00 Martial Arts UFC 252 : Miocic Vs. Cormier 3