21 September, 2020

Lịch phát sóng FoxSports 12/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Motor Cycle Racing 2 Wheels
01:00 Magazine FOX Sports LIVE
01:30 Soccer AFC Champions League 2020
03:30 Magazine FOX Sports LIVE
04:00 Auto Racing Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020 : Main Race
06:00 Auto Racing Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020 – Highlights
07:00 Soccer AFC Champions League 2020
09:00 Auto Racing ABB FIA Formula E C’ship 2019/20 – Race : Berlin E-Prix
11:00 Sports News ESPN FC
11:30 Sports News SportsCenter
11:45 Auto Racing Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020 – Highlights
12:45 Sports News SportsCenter
13:00 Soccer AFC Champions League 2020
15:00 Sports News ESPN FC
15:30 Sports News SportsCenter
15:45 Martial Arts UFC Fight Night : Lewis Vs Oleinik
18:15 Motor Cycle Racing 2 Wheels
18:45 Sports News SportsCenter
19:00 Soccer The John Dykes Show
19:30 Sports News ESPN FC
20:00 Auto Racing Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020 – Highlights
21:00 Auto Racing ABB Formula E’s – Top 100 Moments
21:30 Sports News ESPN FC
22:00 Soccer The John Dykes Show
22:30 Magazine ESPN 30 For 30 Once Brothers
23:30 Auto Racing Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020 – Highlights