13 April, 2021

Lịch phát sóng FoxSports 1/8/2020

Lịch phát sóng FoxSports 1/8/2020

00:35:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Practice Session 2
02:05:00 The John Dykes Show
02:35:00 UFC Fight Camp
03:05:00 In Focus
03:15:00 UFC Epics
05:00:00 The John Dykes Show
05:30:00 UFC Fight Camp
06:00:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Practice Session 1
07:30:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Practice Session 2
09:00:00 Generation Gap
09:30:00 FOX Sports LIVE
10:00:00 UFC Fight Camp
10:30:00 2 Wheels
11:00:00 ESPN FC
11:30:00 The John Dykes Show
12:00:00 In Focus
12:10:00 In Focus
12:20:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Practice Session 1
13:50:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Practice Session 2
15:20:00 FIA Formula 3 Championship 2020 : Race 1
16:20:00 FOX Sports LIVE
16:50:00 In Focus
16:55:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Practice Session 3
18:05:00 F1 Classics
19:30:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Qualifying
21:30:00 In Focus
21:40:00 FIA Formula 2 Championship 2020 : Race 1
23:00:00 Story Of Porsche Formula E, The
23:30:00 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020 : Qualifying
Lịch phát sóng FoxSports 1/8/2020