30 November, 2020

Lịch phát sóng FoxSports 1/11/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 Auto Racing Formula 1 Emirates Emilia Romagna Grand Prix 2020 : Qualifying
01:30 Esports League Of Legends 2020 – Championship
04:30 Sports News UFC Fight Camp
05:00 Martial Arts UFC Fight Night Prelims : Hall Vs. Silva
08:00 Martial Arts UFC Fight Night : Hall Vs. Silva
11:00 Sports News ESPN FC
11:30 Auto Racing Formula 1 Emirates Emilia Romagna Grand Prix 2020 : Qualifying
13:00 Esports League Of Legends 2020 – Championship
16:00 Sports News ESPN FC
16:30 Auto Racing Formula 1 Emirates Emilia Romagna Grand Prix 2020 : Qualifying
18:00 Auto Racing Formula 1 Emirates Emilia Romagna Grand Prix 2020 : Main Race
21:15 Martial Arts UFC Fight Night : Hall Vs. Silva
23:45 Auto Racing Formula 1 Emirates Emilia Romagna Grand Prix 2020 : Main Race