nGày 17/08/2018

Lịch phát sóng Fox Movies

Fox Movies được biết đến trước đây là kênh STAR Movies châu Á và Fox Movies Premium được phát sóng tại khu vực Đông Nam Á. Khác với STAR Movies trước đây, kênh thường dành thời lượng giới thiệu các bộ phim trước khi trình chiếu. Kênh không phát sóng các bộ phim không phù hợp dưới 18 tuổi trước 8 giờ tối.

Lịch phát sóng Fox Movies 20/8/2018

00:00:00RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 01:40:00DESIERTO 03:15:00WORLD TRADE CENTER 05:30:00FALLEN 07:05:00CAPTAIN UNDERPANTS: THE FIRST EPIC MOVIE 08:40:00POWER RANGERS 10:50:00WISH UPON 12:25:00WAR FOR THE PLANET OF THE APES 14:50:00BEYOND SKYLINE 16:40:00MEN IN BLACK 18:25:00MEN IN BLACK II 20:00:006 DAYS : 7 DAYS 21:40:00POWER RANGERS 23:50:00WAR FOR THE PLANET OF THE APES

Read More »

Lịch phát sóng Fox Movies 19/8/2018

01:35:00SHUT IN 03:10:00TITANIC 06:25:00THE SECRET SCRIPTURE 08:15:00BOLT 09:55:00TRUE LIES 12:20:00THE FEMALE BRAIN 14:05:00BEYOND SKYLINE 15:55:00ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER 17:45:00THOR: RAGNAROK 20:00:00WAR FOR THE PLANET OF THE APES 22:25:00MEN IN BLACK II

Read More »

Lịch phát sóng Fox Movies 18/8/2018

02:10:00ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER 04:00:00TRUE LIES 06:25:00WORLD TRADE CENTER 08:40:00TOTAL RECALL 10:45:00HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS 12:20:00POWER RANGERS 14:30:00WHY HIM? 16:20:00THE HITMAN’S BODYGUARD 18:25:00WISH UPON 20:00:00BEYOND SKYLINE 21:50:00MEN IN BLACK 23:35:00THE HITMAN’S BODYGUARD

Read More »

Lịch phát sóng Fox Movies 16/8/2018

00:50:00THE SECRET SCRIPTURE 02:40:00THE FEMALE BRAIN 04:25:00HACKSAW RIDGE 06:45:00THE LONE RANGER 09:15:00SHUT IN 10:50:00WHY HIM? 12:40:00THOR: RAGNAROK 14:55:00MEN IN BLACK II 16:30:00RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 18:10:00ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER 20:00:00DETROIT 22:25:00HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS

Read More »

Lịch phát sóng Fox Movies 15/8/2018

00:00:00THE BOUNCE BACK 01:50:00ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER 03:40:00THE SECRET SCRIPTURE 05:30:00THOR: RAGNAROK 07:45:00HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS 09:15:00THE OSIRIS CHILD 11:00:00JUNGLE 13:00:00THE HITMAN’S BODYGUARD 15:05:00MEN IN BLACK 16:50:00WISH UPON 18:25:00CAPTAIN UNDERPANTS: THE FIRST EPIC MOVIE 20:00:00MEN IN BLACK II 21:35:00TITANIC

Read More »

Lịch phát sóng Fox Movies 14/8/2018

01:10:00THOR: RAGNAROK 03:25:00WORLD TRADE CENTER 05:40:00BEAUTY AND THE BEAST 07:55:00HACKSAW RIDGE 10:15:00THE HITMAN’S BODYGUARD 12:15:00THE FEMALE BRAIN 14:00:00MONSTERS UNIVERSITY 15:50:00THE LONE RANGER 18:25:00UNDERWORLD: AWAKENING 20:00:00MEN IN BLACK 21:45:00THOR: RAGNAROK

Read More »

Lịch phát sóng Fox Movies 13/8/2018

01:05:00THE SECRET SCRIPTURE 02:55:00SNATCHED 04:30:00JUNGLE 06:30:00QUEEN OF THE DESERT 08:40:00THE DEVIL WEARS PRADA 10:35:00BEAUTY AND THE BEAST 12:50:00HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS 14:20:00MONSTERS, INC. 16:00:00THOR: RAGNAROK 18:15:00THE OSIRIS CHILD 20:00:00THE FEMALE BRAIN 21:45:00ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER 23:35:00REDIVIDER

Read More »

Lịch phát sóng Fox Movies 21/8/2018

02:15:00BEYOND SKYLINE 04:05:00UNDERWORLD: AWAKENING 05:40:00HANNAH MONTANA THE MOVIE 07:25:00ALEXANDER AND THE TERRIBLE HORRIBLE NO GOOD VERY BAD DAY 08:50:00REVOLT 10:25:00RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 12:05:00COCO 13:55:006 DAYS : 7 DAYS 15:35:00THOR: THE DARK WORLD 17:35:00DETROIT 20:00:00CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER 22:10:00BEYOND SKYLINE

Read More »