1 December, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 9/9/2020

02:05:00 THE REST OF US : NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
03:30:00 ROGUE WARFARE: THE HUNT : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE 2: SĂN LÙNG
05:20:00 THE CURRENT WAR : CUỘC CHIẾN ÁNH SÁNG
07:15:00 THE HUSTLE : QUÝ CÔ LỪA ĐẢO
08:55:00 PROJECT ITHACA : DỰ ÁN ITHACA
10:25:00 XXX: RETURN OF XANDER CAGE : ĐIỆP VIÊN 3X: PHẢN ĐÒN
12:15:00 THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
14:35:00 THE BIG TRIP : GẤU TRÚC VỀ NHÀ
16:05:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
18:15:00 GRAND ISLE : ĐÊM BIẾN CỐ
20:00:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
22:00:00 ELYSIUM : KỶ NGUYÊN ELYSIUM
23:55:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2