nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 9/9/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 9/9/2019
01:45:00GHOST STORIES : CHUYỆN MA
03:25:00ALEXANDER AND THE TERRIBLE HORRIBLE NO GOOD VERY B : ALEXANDER VÀ MỘT NGÀY TỒI TỆ, KINH KHỦNG, CHÁN
04:55:00JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA 3
06:35:00RATATOUILLE : CHÚ CHUỘT ĐẦU BẾP
08:30:00PEPPERMINT : THIÊN THẦN CÔNG LÝ
10:15:00THE DARKEST MINDS : TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
12:05:00PENGUINS OF MADAGASCAR : CHIM CÁNH CỤT VÙNG MADAGASCAR
13:40:00MONSTER TRUCKS : XE TẢI QUÁI VẬT
15:30:00DEN OF THIEVES : NHỮNG KẺ BẤT BẠI
17:55:00HUNTER KILLER : MẬT VỤ GIẢI CỨU
20:00:00THE VANISHING : NGƯỜI GIỮ NGỌN HẢI ĐĂNG
21:50:00BRAD’S STATUS : CUỘC SỐNG CỦA BRAD
23:35:00MONSTER TRUCKS : XE TẢI QUÁI VẬT
Lịch phát sóng Fox Movies 9/9/2019