12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 9/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 9/4/2021

00:00:00 BILL & TED FACE THE MUSIC : BILL VÀ TED GIẢI CỨU THẾ GIỚI
01:45:00 LINEAGE OF LIES : NGƯỜI BÀ GIẢ DỐI
03:20:00 THE ASSENT : CHẤP THUẬN
04:55:00 THE SILENCING : SỰ TĨNH LẶNG CHẾT CHÓC
06:35:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
08:25:00 RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH
10:25:00 BILL & TED FACE THE MUSIC : BILL VÀ TED GIẢI CỨU THẾ GIỚI
12:00:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
13:35:00 HOTEL TRANSYLVANIA 2 : KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ 2
15:10:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
16:35:00 BAD BOYS FOR LIFE : NHỮNG GÃ TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
18:40:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
19:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
20:10:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
22:10:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
Lịch phát sóng Fox Movies 9/4/2021