1:36 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Fox Movies 8/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 8/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:25 Thu Nhỏ Downsizing
02:45 Bản Báo Cáo Thiểu Số Minority Report
05:10 Kháng Chiến Resistance
07:15 Hồn Ma Của Clara Clara’S Ghost
08:55 Người Con Trai Thứ Bảy Seventh Son
10:40 Ải Hân Hoan Ode To Joy
12:25 Kẻ Đâm Lén Knives Out
14:40 Người Gác Cửa The Doorman
16:25 Vùng Đất Chết No Man’S Land
18:20 Mamma Mia! Mamma Mia!
20:10 Mẹ Quỷ The Wretched
21:50 Điệp Viên 3X: Phản Đòn Xxx: Return Of Xander Cage
23:40 Chỗ Sống Vivarium
Lịch phát sóng Fox Movies 8/7/2021