12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 8/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 8/3/2021

01:50:00 SOMETIMES ALWAYS NEVER : KHÁT VỌNG ĐOÀN TỤ
03:25:00 WELCOME TO ACAPULCO : RẮC RỐI Ở ACAPULCO
05:00:00 AMAZING GRACE : ÂN ĐIỂN DIỆU KỲ
06:30:00 NOMIS
08:10:00 DEADLY VENGEANCE : KẾ HOẠCH BÁO THÙ
09:40:00 LINE OF DUTY : NHIỆM VỤ KHÓ KHĂN
11:25:00 ROGUE WARFARE : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE
13:15:00 AVA
14:55:00 21 JUMP STREET : SỐ 21 PHỐ JUMP
16:50:00 BRIGHTBURN : ĐỨA CON CỦA BÓNG TỐI
18:25:00 BOOKSMART : HAI NÀNG MỌT SÁCH
20:10:00 DEATH OF ME : CÁI CHẾT CỦA TÔI
21:50:00 VALKYRIE : CHIẾN DỊCH VALKYRIE
23:55:00 AVA
Lịch phát sóng Fox Movies 8/3/2021