2 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 8/2/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 8/2/2021

00:25:00 GODZILLA : QUÁI VẬT GODZILLA
02:45:00 ROBOCOP (2014) : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
04:45:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
06:40:00 TROUBLE : THÚ CƯNG SIÊU QUẬY
08:15:00 JACK REACHER
10:30:00 GRINGO : NHỌ GẶP HÊN
12:25:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN
14:55:00 THE PHILOSOPHY OF PHIL : TRIẾT LÝ CỦA PHIL
16:40:00 A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD : MỘT NGÀY ĐẸP ĐẼ TRONG KHU PHỐ
18:35:00 COUNTDOWN (2019) : ỨNG DỤNG TỬ THẦN
20:10:00 THE SECRET: DARE TO DREAM : BÍ MẬT: DÁM ƯỚC MƠ
22:00:00 THE NIGHT CLERK : KẺ TRỰC ĐÊM
23:35:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
Lịch phát sóng Fox Movies 8/2/2021