10:52 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/8/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/8/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:35 Only Người Duy Nhất
03:15 Nanny Lockdown Trò Chơi Giam Cầm
04:45 Honey Boy Cậu Bé Ngọt Ngào
06:15 Hot Pursuit Cuộc Truy Sát
07:45 The Hunt For Red October Săn Tìm Tàu Ngầm Vàng Tháng Mười Đỏ
10:00 Home Hành Trình Trở Về
11:35 Split Tách Biệt
13:35 A Quiet Place Vùng Đất Câm Lặng
15:10 Honest Thief Phi Vụ Hoàn Lương
16:50 The Grinch Kẻ Cắp Giáng Sinh
18:20 The Purge: Anarchy Ngày Thanh Trừng: Vô Chính Phủ
20:10 Made In Italy Ngôi Nhà Ở Ý
21:50 Ghosts Of War Dinh Thự Oan Khuất
23:25 Honest Thief Phi Vụ Hoàn Lương
Lịch phát sóng Fox Movies 7/8/2021