13 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/5/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/5/2021

02:20:00 MOB TOWN : THỊ TRẤN BĂNG ĐẢNG
03:55:00 JACOB’S LADDER : NỖI ÁM ẢNH CỦA JACOB
05:30:00 OLYMPIC DREAMS : GIẤC MƠ OLYMPIC
07:00:00 MAMMA MIA!
08:55:00 SPLIT : TÁCH BIỆT
10:55:00 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
13:05:00 MILITARY WIVES : DÀN HỢP XƯỚNG NHỮNG BÀ VỢ QUÂN NHÂN
15:05:00 THE BOUNTY HUNTER : THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG
17:00:00 TROLLS : QUỶ LÙN TINH NGHỊCH
18:40:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
19:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
20:10:00 MONEY MONSTER : MẶT TRÁI PHỐ WALL
21:55:00 CAN YOU KEEP A SECRET? : GIỮ BÍ MẬT ĐƯỢC KHÔNG?
23:35:00 MILITARY WIVES : DÀN HỢP XƯỚNG NHỮNG BÀ VỢ QUÂN NHÂN
Lịch phát sóng Fox Movies 7/5/2021