17 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/3/2021

00:05:00 PRIMAL : QUÁI VẬT NGUYÊN SINH
01:15:00 DRIVEN : CÚ LỪA
03:15:00 THEM THAT FOLLOW : KẺ THEO ĐUỔI
05:00:00 WE HAVE ALWAYS LIVED IN THE CASTLE : BÍ MẬT TRONG LÂU ĐÀI
06:40:00 ARCTIC JUSTICE : GIẢI CỨU BẮC CỰC
08:20:00 SOMETIMES ALWAYS NEVER : KHÁT VỌNG ĐOÀN TỤ
10:00:00 WE SUMMON THE DARKNESS : TRIỆU HỒI BÓNG TỐI
11:35:00 LINE OF DUTY : NHIỆM VỤ KHÓ KHĂN
13:20:00 BRIGHTBURN : ĐỨA CON CỦA BÓNG TỐI
14:55:00 VILLAINS : NHỮNG KẺ PHẢN DIỆN
16:30:00 ROGUE WARFARE : TRẬN CHIẾN Ở ROGUE
18:20:00 THE INTRUDER : KẺ XÂM NHẬP BÍ ẨN
20:10:00 AVA
21:55:00 HEREDITARY : DI TRUYỀN
Lịch phát sóng Fox Movies 7/3/2021